פרגולה עוז

פרגולות עץ

פרגולת עץ גושנית

פרגולה גושנית 1

לפני - before

אחרי - after

פרגולה גושנית 2

לפני - before

אחרי - after